Ir diréctamente al contenido

Hay más de 200 portales de empleo en la Introduce tu nombre de usuario y contraseña

Ficha de la oferta

Cap de Comptabilitat i Finances

- Actividades recreativas, culturales y deportivas

Resum:

Entitat del sector no lucratiu amb seu a Barcelona ciutat està en recerca d'un/a Cap de Comptabilitat i Finances per a cobrir una substitució de maternitat de duració aproximada 10 mesos. Detalles del cliente Sobre el nostre client:Entitat del sector no lucratiu amb seu a Barcelona ciutat. Descripción de la oferta Descripció de la oferta:

El perfil professional encaixa amb una persona que aporti bones capacitats per gestionar íntegrament els processos comptables i financers de l'exercici així com els impostos, tresoreria, contractacions laborals i el seguiment analític del pressupost. Rigorosa i eficient. Experiència en entorns multitasca i treball en equip. Proactiva en l'aportació de millores dels sistemes i simplificació dels processos. Tasques a realitzar:

* Assentaments comptables.

* Facturació a tercers.

* Càlcul i gestió d'impostos (IVA, IRPF). Càlcul prorrata IVA.

* Responsable d'AP i AR (comptes a pagar i a cobrar).

* Bancs i previsions tresoreria.

* Tancaments mensuals i anuals. Anàlisi balanç i compte de resultats.

* Càlcul d'amortitzacions.

* Acompanyament d'auditoria.

* Coordinació amb assessors externs.

* Gestió contractes laborals.

* Negociació amb proveïdors d'acord als estàndards de l'entitat.

* Control pressupostari analític per garantir l'assoliment d'objectius.

* Desenvolupament d'eines i sistemes de seguiment intern.

* Justificació econòmica de subvencions.

* Optimització dels processos interns i manuals de procediment. Perfil del candidato Perfil buscat:* Llicenciatura en Ciències Econòmiques, Diplomatura en Empresarials o Cicle Formatiu Grau Superior Administració i finances.

* Alt nivell d'iniciativa i autonomia.

* Orientació a resultats.

* Alta capacitat de planificació, organització i d'anàlisi.

* Flexibilitat i orientació a servei intern.

* Polivalència i gestió de la versatilitat de tasques.

* Coneixements avançats del PGC.

* Coneixements de la legislació fiscal i comptable.

* Coneixement comptable d'inversions financeres.

* Usuari avançat d'Excel i paquet Office.

* Imprescindible el domini del català i castellà.

* Habilitats relacionals.

* Es valorarà experiència en sistemes ERP de comptabilitat i finances per futura implementació.

* Es valorarà experiència en sector no lucratiu. Oferta de empleo * Procés temporal (duració aproximada 10 mesos).

* Contracte directament per Empresa.

Contable
Cap de Comptabilitat i Finances (Finanzas y contabilidad)
1 Vacante(s)

Todas - Barcelona (Comunidad Autónoma Cataluña)


Requisitos

Experiencia Laboral Al menos 0 año
Estudios mínimos Licenciatura
Requisitos mínimos Entitat del sector no lucratiu amb seu a Barcelona ciutat està en recerca d'un/a Cap de Comptabilitat i Finances per a cobrir una substitució de maternitat de duració aproximada 10 mesos.
Coche propio

Contrato

Duración 10
Jornada Laboral Jornada Completa
Salario Entre 30.001 € y 36.000 € (€) Bruto/Anual

Si aún no tienes una cuenta Trabajando.com regístrate y completa tu CV

Publicar Ofertas de Empleo

Ir directamente al inicio de esta página